Sportlas

Just Iversen har som fast udviklingspartner til Sportlas siden starten af 2015 programmeret deres sociale platform til sport og idræt. Resultatet er et omfattende socialt netværk med skræddersyede værktøjer til sportsklubber.

Sportlas er en gratis skræddersyet intuitiv platform til alle sportsklubber og foreninger, som samler intern og ekstern kommunikation ét sted.

Med ide- og konceptudvikling startet af ejerkredsen i Sportlas i 2014, var konceptet i starten af 2015 klart til at blive taget skridtet videre. Just Iversen blev indkaldt til at bistå med programmeringen. Der blev tilknyttet to faste udviklere, som I tæt samarbejde med kundens projektleder og UX designer programmerede den initielle udgave af projektet i løbet af 2015.

Udviklingen er foregået både off-site og on-site. On-site arbejdet har givet mulighed for hurtig besvarelse af spørgsmål og live sparring, som har medvirket positivt til at finde de bedste løsninger.

Koden er skrevet efter en fælles PHP kodestandard, ligesom alle enkeltstående funktioner er dokumenterede i såvel PHP som JavaScript-delen af projektet.

Det blev der udviklet

Just Iversen har programmeret funktioner og implementeret det udarbejdede design på baggrund af Sportlas' koncept for en attraktiv social platform.

For at tilpasse platformen blev der lavet omfattende udvidelser til den underliggende motor for at skabe endnu flere muligheder. Udvidelserne er af vedligeholdeseshensyn blevet udviklet som tilføjelsesmoduler uden at rette i den originale kode.

Systemet, der har skulle kunne modstå et stigende antal brugere, har været afhængig af, at skalerbarhed og performance er blevet holdt for øje. Alt kode er derfor optimeret til høj ydelse, og presset på serverne er reduceret igennem memory caching og nøje omtanke ved udarbejdelse af projektets arkitektur.

Udover de grundlæggende tilpasninger til platformen, implementering af design og udvidelse af motoren har Just Iversen blandt andet

  • Udviklet et avanceret begivenhedssystem med integreret kreditkortbetaling.
  • Implementeret SMS gateway.
  • Lavet opdeling af grupper i “kanaler”, for at segmentere kommunikationen og gøre det muligt for brugerne kun at følge udvalgte emner.
  • Udviklet et beskedsystem med live opdatering.

Visuelt

Teknologier og kompetencer benyttet

  • PHP
  • MySQL
  • Node JS
  • Linux